می 3, 2020

جلسه 2 مهارت های مدیران

فایل PDF فایل صوتی :
آوریل 22, 2020

جلسه 1 مهارت های مدیران

آوریل 18, 2020

مدیریت ریسک استعداد: واژه ای نوظهور و حیاتی

بسیاری از ما کارکنان سازمانی، همواره حس میکنیم که به عنوان استعدادی در سازمان نادیده انگاشته شده و در نتیجه حق و حقوقی که سزاوار آن […]
فوریه 24, 2020
گریزی به مدیریت منابع انسانی

گریزی به مدیریت منابع انسانی

ما اغلب اصطلاحات مدیریت منابع انسانی ، روابط کارمندان و مدیریت پرسنل را درمطبوعات مردمی می شنویم و همچنین شنیده ایم که توسط کارشناسان صنعت استفاده […]