• زمینه ها و حوزه های فعالیت:

 

  • زمینه ها: تدریس و برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی شامل:

تدریس:

دوره های مدیریتی و رفتاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، MBA و DBA در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از سال 1386 تاکنون

 سمینارها و کارگاههای آموزشی:

برگزاری بیش از 20 سمینار و کارگاه آموزشی در سازمانهای دولتی و خصوصی، کارخانجات، بانک ها، صنایع نفت و گاز و …. در زمینه های تخصصی مدیریتی و رفتاری از سال 1386 تاکنون

 

  • حوزه ها: مدیریت منابع انسانی، علوم رفتاری و رفتار سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت استراتژیک و استراتژی های سازمانی